Toegankelijkheid

Skip to main content

ANBI

De voedselbank Moerdijk in een zgn. ANBI/instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). De Belastingdienst heeft onze Voedselbank per 1 januari 2008 als zodanig aangemerkt. Deze aanmerking is gebaseerd op de Wet inkomstenbelasting 2001. Dit houdt onder meer in, dat donaties en schenkingen aan de Voedselbank op basis van die wet voor de weldoeners aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Contactgegevens:

Naam: Stichting Voedselbank Moerdijk e.o., gevestigd te Zevenbergen
RSIN-nummer: 8177.38.198
KvK-nummer: 20130626
Bezoekadres: Dr. Ariënslaan 84, 4761 EP Zevenbergen
Postadres: Van Polanenpark 6, 4791 BR Klundert
Bankrekening: NL39 RABO 0123 4862 70

Doelstelling:

De voedselbank heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van goed voedsel.

Bestuurders:

Peter van Veelen (voorzitter)
Jan Dick Goud (secretaris)
Els Wagemakers (penningmeester)
Hilda Dame (bestuurslid)

Beloningsbeleid:

Geen enkele vrijwilligers van de voedselbank, inclusief het bestuur, ontvangt een beloning. Zij krijgen alleen vergoeding van gemaakte onkosten.

Actueel verslag en financiële verantwoording:

Het actuele Jaarverslag (inclusief Jaarrekening) is hier te vinden