Toegankelijkheid

Skip to main content

Landelijke normen

Niet iedereen met een laag inkomen heeft recht op een gratis voedselpakket. Er zijn landelijke normen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor zo’n pakket. Deze normen gelden bij alle voedselbanken die aangesloten zijn bij de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. In de landelijke normen kunt u precies nalezen wat de regels zijn.

 

Leefgeld

Of u een gratis voedselpakket krijgt, hangt af van uw leefgeld. Leefgeld is het geld dat u overhoudt als u uw vaste lasten heeft betaald. Leefgeld is dus uw inkomsten min uw belangrijkste uitgaven.

Voorbeelden van inkomsten:

  • Salaris of uitkering
  • Zorg- en huurtoeslag
  • Kindgebonden budget
  • Alimentatie
  • Bijzondere bijstand

Voorbeelden van uitgaven:

  • Huur
  • Gas, licht en water
  • Schuldenlast
  • Verzekering
  • Internet, tv en telefoon

Om in aanmerking te komen voor een pakket, mag het leefgeld voor een alleenstaande niet hoger zijn dan €315 per maand. Voor elk extra gezinslid mag u er €115 bij optellen.

“Kom ik in aanmerking?”