Toegankelijkheid

Skip to main content

Doneren geld

U kunt ons helpen! Maak ons blij met een donatie of machtiging. Elk bedrag, groot of klein, is welkom. Als u ons voor langere tijd steunt, bijvoorbeeld met €2 per maand, is dat natuurlijk geweldig. Maar ook een eenmalige gift is zeer welkom.

Kosten voedselpakket

Een voedselpakket kost geld. Toch al gauw €4 per pakket. Dat lijkt misschien raar, omdat Voedselbank Moerdijk alle producten gratis krijgt van onze geweldige sponsors. En verder werken er alleen vrijwilligers, die ook geen geld vragen voor hun enthousiaste inzet. Maar er zijn natuurlijk toch kosten.

  • We betalen huur, water en elektriciteit voor ons pand
  • We hebben een bus om voedsel op te halen bij sponsors, dus dat betekent onderhoud, brandstof, wegenbelasting, verzekering en lidmaatschap van de Wegenwacht
  • We hebben koelkasten nodig en diepvrieskisten, inpaktafels en kratten
  • We gebruiken kantoorspullen, zoals papier en printerinkt

Help ons

Voedselbank Moerdijk kan de kosten laag houden, omdat we gesteund worden door bedrijven, instanties en kerken. Hun giften zijn prachtig, maar niet genoeg. We hebben UW hulp ook hard nodig.

Stort uw gif nu op ons bankrekeningnummer NL39 RABO01 2348 6270.

Hartelijk dank voor uw hulp!

Anbi erkenning

De Belastingdienst erkent Voedselbank Moerdijk als ANBI. Hierdoor kan het zijn dat u uw gift kunt aftrekken voor de belasting.
U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Geeft u liever boodschappen in plaats van geld? Dat mag natuurlijk ook.