Toegankelijkheid

Skip to main content

In Memoriam: Lia Hattink - van der Heijden

Tot onze grote droefheid moeten wij kennis geven van het op 31 mei j.l. overlijden van onze vrijwilligster

Lia Hattink - van der Heijden

Lia was onze supervrijwilligster bij de Stichting Voedselbank Moerdijk. Haar inzet voor onze voedselbank was door haar zelf verworden tot een dagelijkse bezigheid. Zij was bestuurslid van de Stichting. Bovendien was zijn belast met heel veel dagelijkse bezigheden, zoals de gang van zaken in onze loods Dr. Arienslaan 84 te Zevenbergen, het samenstellen van de wekelijks uit te delen voedselpakketten en het onderhouden van de contacten met het regionale distributiecentrum voor Brabant en Zeeland in Tilburg. Lia was bijna dagelijks te vinden in onze loods in Zevenbergen. Zonder enige schroom durven wij te stellen, dat Lia onze supervrijwilligster was. Met haar overlijden ontstaat er een zeer groot gat in onze vrijwilligersorganisatie. Wij zullen haar ontzettend missen.

Wij wensen Jan, Sandra en Rumo, Tanje en de kleinkinderen Rom, Lonne en Keiden heel veel sterkte toe met het gemis van echtgenote, (schoon)moeder en oma Lia.

Bestuur en vrijwilligers van de 
Stichting Voedselbank Moerdijk

In Memoriam: Lia Hattink - van der Heijden